Pécsen tartott konferenciát a kiválóságról a felsőoktatási szakma

Az idén induló uniós költségvetési ciklusban több mint százmilliárd forint jut a hazai felsőoktatás versenyképességének növelésére - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) EU-fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkára május 6-án Pécsen.

Köpeczi-Bócz Tamás a Tempus Közalapítvány és a Magyar Rektori Konferencia által szervezett, Nemzeti felsőoktatási kiválóság című konferencián közölte, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében a többi között infrastrukturális fejlesztésekre és a felsőoktatás szerkezetátalakítását célzó intézkedésekre összesen 120-130 milliárd forintot fordíthat 2020-ig Magyarország.

Az indokokról szólva megjegyezte: egyre nagyobb a verseny Európában és a világban a felsőoktatásban, ami hazánkat is arra készteti, hogy pályázatokkal ösztönözze az ágazat fejlesztéseit.

A helyettes államtitkár, a 130 fős hallgatóságnak, arról is beszélt, hogy a világ felsőoktatási intézményeinek rangsorában Magyarország legnagyobb egyetemei közül jelenleg négy van az 500. és a 700. hely között, a fejlesztéseket szolgáló intézkedéseknek köszönhetően viszont azt tűzték ki célul, hogy több is bekerüljön a világ 200 legjobb felsőoktatási intézménye közé.

SZAKÉRTŐK TANÁCSKOZNAK A FELSŐOKTATÁSI KREDITRENDSZERRŐL

A Tempus Közalapítvány hazai és nemzetközi szakértők számára szervezett felsőoktatási műhelyeket - minőségmenedzsment, minőségfejlesztés, tantervfejlesztés, kreditrendszer, illetve közös képzések, újszerű oktatási módszerek, valamint a felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködése témájában. A műhely eredményeit 2014 májusában és júniusában régiós képzések során ismerheti meg a felsőoktatásban dolgozó, érintett közönség. A hat állomásos rendezvénysorozat első helyszíne május 15-én a Szegedi Tudományegyetem lesz.

A Tempus Közalapítvány (TKA) tevékenységeinek fókuszában a felsőoktatás nemzetköziesedése és az intézmények ilyen irányú törekvéseinek támogatása áll. A közalapítvány fennállásának 18 évében elkötelezett e cél mellett: az általa kezelt programok (Erasmus+, CEEPUS, EGT Ösztöndíjalap), valamint a részvételével zajló projektek (Campus Hungary, Bologna Tanácsadó Hálózat, ECCE Mundus, Asemundus) középpontjában is ez a törekvés áll.
A TKA az évi 15 000 mobilitás lebonyolítása mellett különféle szolgáltatásokkal igyekszik támogatni a magyar felsőoktatás nemzetközibbé tételét, nemzetközi versenyképességét, a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztését, vonzerejének növelését a külföldi hallgatók számára. Támogatja továbbá a magyar felsőoktatás külföldi elismertségének növelését, valamint az ezt biztosító kommunikációs rendszer és hálózat fejlesztését.

Versenyelőny a felsőoktatási intézményeknek

Nemzetköziesítési auditok a Tempus Közalapítványnál

A felsőoktatási intézmények nemzetközi aktivitásának értékelésébe kezdett a Tempus Közalapítvány. A kezdeményezés Magyarországon egyedülálló: ilyen részletekbe menő és összetett módszertan korábban nem létezett a hazai egyetemek és főiskolák nemzetközi tevékenységeinek támogatására.

A nemzetköziesítési auditokat a Campus Hungary program keretében végzi a Tempus Közalapítvány. Céljuk, hogy olyan eszközt adjanak az intézményvezetők kezébe, ami alapján el tudják helyezni a saját egyetemüket vagy főiskolájukat a nemzetközi színtéren. Fontos kiemelni, hogy az intézmények nemzetközi aktivitása kapcsán nem csupán a mobilitási programokban való részvételről van szó, hiszen a nemzetköziesedés ennél jóval komplexebb folyamat. A bejövő és kimenő hallgatók számán túl annak is szerepe van, hogy milyen szolgáltatást biztosít számukra az intézmény. Fontos szempont ezen kívül például, hogy milyen idegen nyelvi kurzusok érhetőek el az egyetemen a külföldi és hazai hallgatók számára, az oktatók milyen nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, és az is, hogy a hallgatókkal foglalkozó irodákban dolgozó munkatársaknak milyen az idegen nyelvi ismerete. Ezek mind befolyásolják, hogy egy egyetem vagy főiskola minőségi módon van-e jelen a nemzetközi piacon.

E-portfólió a felsőoktatásban

Nemzetközileg is versenyképes tanulásszervezési módszerek a felsőoktatásban

Innovatív oktatási módszerek – szakmai műhely - 3. állomás

2014. május 13-án kerül sor a felsőoktatás nemzetköziesedése, nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatási minőség- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése érdekében, a Campus Hungary program keretében szervezett 'Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban' c. szakmai műhelysorozat 3. szakmai műhelyére „E-portfólió a felsőoktatásban" címmel.

A műhelyen plenáris előadások keretében a résztvevők képet kaphatnak az intézményi, oktatói és hallgatói digitális portfólió alkalmazásának előnyeiről, lehetőségeiről, találkozhatnak intézményi jó gyakorlatokkal az intézmény és az oktatók szemszögéből. Sor kerül egy kerekasztal megbeszélésre is a meghívott szakértők részvételével. A délutáni szekciókban alkalom nyílik a különböző programok, alkalmazások kipróbálására és saját e-portfólió létrehozására.

Program

Jelentkezési lap