Kiadványok, tanulmányok, kutatások

A Campus Hungary projekt keretében számos kutatás és tanulmány készül, valamint különböző, a Tempus Közalapítvány által megjelentetett kiadványokra támaszkodhatnak a felsőoktatási szakemberek.

Tanulmányok, kutatások

Összegző tanulmány és piackutatás a magyar felsőoktatás versenyképességéről, pozíciójáról a felsőoktatási mezőnyben - Budapesti Corvinus Egyetem - Nemzetközi Felsőktatási Kutatások Központja (NFKK)

Mobilitást ösztönző és akadályozó tényezők Magyarországon - ISC Alapítvány

A kutatás célja, hogy feltárja a nemzetközi mobilitás ösztönző és akadályozó tényezőit a magyar regionális sajátosságok figyelembevételével, komplex vizsgálati szempontrendszer alapján, amely egyaránt tartalmazza az intézményi szintű, valamint a hallgatók körében végzett felméréseket. A kutatás a mobilitási programokról, valamint az e tevékenységeket érintő intézményi jó gyakorlatokról, lehetséges megoldásokról, illetve mind a külföldi, mind a belföldi hallgatók ezzel kapcsolatos igényeiről, véleményéről nyújt részletes elemzést.

 A TÁMOP 4.2.4 B1 projekt keretében:

  • Helyzetfeltáró tanulmány készítése a meglévő és a szükséges kredit-elismerési egyezményekről, az ECTS és más hasonló kreditrendszerek működéséről, a szükséges fejlesztésekről
  • Idegenrendészeti és mobilitás szervezési ügyek felsőoktatási intézmények számára

A TÁMOP 4.2.4 B2 projekt keretében:

  • Mobilitást akadályozó és ösztönző intézményi tényezők:országos hatókörű, intézményi szintű vizsgálat, amelynek célja a mobilitást akadályozó és ösztönző intézményi tényezők, valamint jó gyakorlatok általános összegyűjtése mintaszerűen, amely révén javaslatok tehetők a felsőoktatási intézmények nemzetközi működésére, mobilitási programokban való részvételükre, a mobilitásra felkészítő programok fejlesztésére, valamint a mobilitás ösztönzésére vonatkozóan.
  • Személyes és interkulturális kompetenciák - a külföldi mobilitással kapcsolatos motivációk, felkészültség és tapasztalatok a belföldi hallgatók körében: országos vizsgálat belföldi hallgatók körében, amelynek célja a hallgatók interkulturális készségeinek feltérképezése, a külföldi tanulmányokra való felkészültségük mérése. Továbbá intézményük nemzetköziesítésével kapcsolatos, valamint a hallgatók nemzetköziesítését célzó kurzusokról alkotott véleményük felmérése.
  • A hazánkban tanuló külföldi cserehallgatók véleménye Magyarországról és a magyarországi tanulmányaikról: országos vizsgálat külföldi hallgatók körében, amely a külföldi hallgatók közötti igény és vélemény felmérésére irányul a magyarországi idegen nyelvű képzésekkel és a hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatban. A kutatás fókuszál még Magyarország imázsára, a külföldi hallgatók hazánkban szerzett tapasztalatai alapján, az oktatási intézmény kiválasztására, a döntés vizsgálatára, a magyarországi és intézményi szolgáltatások színvonalának megítélésére, valamint az ehhez kapcsolódó tapasztalatokra, a felsőoktatási intézmény oktatásának színvonalának megítélésére.

Összevont kutatás-fejlesztési projektek:„Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek együttműködésének elősegítése, hazai kutatóintézetek nemzetközi népszerűsítése” - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft 

A kutatás célja, olyan szakmai szolgáltatások biztosítása kutatók, kutatóintézetek számára, amelyek elősegítik mind a hazai, mind a külföldi kutatók magyarországi partnerintézmény keresését, a magyar kutatási élet szereplőinek nemzetközi népszerűsítését. A kutatás keretében ismét elkészül a korábban a Tempus Közalapítvány által kiadott Hungarian Reserch Directory, amely a hazai doktori iskolák, kutatóintézetek rövid intézményi bemutatkozóit, elérhetőségét tartalmazza.

Továbbá a kutatás keretében a kutatói szakmai gyakorlati helyek összegyűjtése is megtörténik, egy későbbi adatbázis kialakításához. 

 

 Kiadványok

A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1. 

A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. 

Users' Guide to Hungary 2013/2014

Users' Guide to Hungary 2014/2015

Users' Guide to Hungary 2015/2016 

A felsőoktatás nemzetköziesítése

Felsőoktatási nemzetköziesítési tevékenységek