SZAKÉRTŐK TANÁCSKOZNAK A FELSŐOKTATÁSI KREDITRENDSZERRŐL

A Tempus Közalapítvány hazai és nemzetközi szakértők számára szervezett felsőoktatási műhelyeket - minőségmenedzsment, minőségfejlesztés, tantervfejlesztés, kreditrendszer, illetve közös képzések, újszerű oktatási módszerek, valamint a felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködése témájában. A műhely eredményeit 2014 májusában és júniusában régiós képzések során ismerheti meg a felsőoktatásban dolgozó, érintett közönség. A hat állomásos rendezvénysorozat első helyszíne május 15-én a Szegedi Tudományegyetem lesz.

A Tempus Közalapítvány (TKA) tevékenységeinek fókuszában a felsőoktatás nemzetköziesedése és az intézmények ilyen irányú törekvéseinek támogatása áll. A közalapítvány fennállásának 18 évében elkötelezett e cél mellett: az általa kezelt programok (Erasmus+, CEEPUS, EGT Ösztöndíjalap), valamint a részvételével zajló projektek (Campus Hungary, Bologna Tanácsadó Hálózat, ECCE Mundus, Asemundus) középpontjában is ez a törekvés áll.
A TKA az évi 15 000 mobilitás lebonyolítása mellett különféle szolgáltatásokkal igyekszik támogatni a magyar felsőoktatás nemzetközibbé tételét, nemzetközi versenyképességét, a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztését, vonzerejének növelését a külföldi hallgatók számára. Támogatja továbbá a magyar felsőoktatás külföldi elismertségének növelését, valamint az ezt biztosító kommunikációs rendszer és hálózat fejlesztését.

 A TKA nemzetköziesedést elősegítő tevékenységei a Campus Hungary programban

A Tempus Közalapítvány a Balassi Intézet konzorciumi partnereként valósítja meg a TÁMOP 4.2.4. B1 és B2 számú Campus Hungary projekteket. A TKA az alább felsorolt tevékenységeket a projektek teljes költségvetésének 10%-ából (kb. 650 millió forintból) végzi, de ezek jelentősége túlmutat a támogatási arányon.

Innovatív képzések négy témában a felsőoktatási intézmények dolgozói és oktatói számára: EU-angol szaknyelvi képzés, interkulturális felkészítés, honlapkezelési- és fejlesztési ismeretek, nemzetközi marketing képzés. A képzések mind a hat konvergencia régióban, illetve a Közép-Magyarország régióban megvalósultak több mint ezer résztvevővel.


Hallgatói tréningek a nemzetközi mobilitásban való részvételre való felkészítés érdekében a következő témákban: nyelvi készségek felmérése, személyes kompetenciákat fejlesztő, motivációs, interkulturális tréning.

A fentiek mellett kutatások és adatbázisok elkészítése, bemutatása és terjesztése segíti a felsőoktatási szereplők munkáját, a következő témákban: a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók véleménye, nemzetköziesedést célzó kurzusok a belföldi hallgatók szemével, a belföldi hallgatók személyes és interkulturális kompetenciái és motivációi, a mobilitást akadályozó és ösztönző intézményi tényezők, a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképessége, oktatási innovátorok adatbázisa, a felsőoktatás és a K+F szféra együttműködése, a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatrendszere.

Kritikus és hiánypótló a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak erősítése és láthatóvá tétele nemzetközi oktatási konferenciákon, kiállításokon és vásárokon. Ezért a TKA a nagyobb regionális kiállításokon (EAIE – Európa, APAIE – ázsiai és csendes-óceáni térség, NAFSA – észak-amerikai térség) megszervezte a hazai intézmények megjelenését. Ezen túl néhány kiemelt régióban - mint Dél- Kelet-Ázsia (Indonézia), Közép-Ázsia (Kazahsztán), Latin-Amerika (Brazília, Mexikó) - felsőoktatási fórumokkal segíti az intézményi kapcsolatok erősítését, valamint a külföldi hallgatók vonzását.

Az intézmények nemzetközi tevékenységének támogatására a TKA, nemzetközi és hazai szakértők bevonásával, Magyarországon egyedülálló nemzetköziesedési tanúsítási eljárást dolgozott ki. A projektekben országosan 11 intézmény nemzetközi tevékenységeit fogják értékelni 2015 nyaráig. A tanúsítvánnyal záruló első fázist két-három év múlva követő audit az intézményeket kiválósági szintekbe sorolja, s erről minősítési igazolást állít ki.
Szakértői műhelyek

A közelmúltban a TKA szakértői műhelyeket szervezett hazai és nemzetközi szakértők számára egy-egy aktuális felsőoktatási témában (minőségmenedzsment, minőségfejlesztés, tantervfejlesztés, kreditrendszer, közös képzések, újszerű oktatási módszerek, felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködése). A Minőségfejlesztés a felsőoktatásban az ECTS kreditrendszer alkalmazásán keresztül című műhely eredményeit 2014 májusában és júniusában régiós képzések során ismerheti meg a felsőoktatásban dolgozó, érintett közönség.

Az ECTS műhely célja

A műhely célja a kreditrendszer intézményi alkalmazásában kulcsszerepet betöltő résztvevők megértésének, elköteleződésének és felelősségvállalásának fejlesztése annak érdekében, hogy a kreditrendszer tudatosabb alkalmazásával hozzájáruljanak a felsőoktatási intézmény – elsősorban a nemzetköziesítés terén ható – minőségfejlesztéséhez.

Cél továbbá, hogy a részvevők ismerjék meg a képzési program-elemek rendszerkörnyezetét és ebben az elemek közti kapcsolatok természetét, hogy ezek alapján tudatosan gondolkodjanak a képzési programok céljáról, a tanulási eredmények alkalmazásáról, a képzési program-egységek kialakításáról, a kreditallokációról, a kreditértékek kialakításáról, az oktatási módszerek és tanulásszervezési eljárások megválasztásáról, az értékelésről, a hallgatók tájékoztatásáról és támogatásáról és az egész rendszer minőségfejlesztéséről.

A műhelyen résztvevők e felismerések és tapasztalatok birtokában képesek lesznek a saját felelősségükbe tartozó képzési program(ok) és tanulási környezet(ek) tudatosabb tervezésére, alakítására.
A műhelyre a felsőoktatási intézményekben a kreditrendszerrel foglalkozó munkatársakat hívtuk meg.

Tempus Közalapítvány