Innovatív oktatási módszerek műhelysorozat

Innovatív oktatási módszerek szakmai műhelyek – Tempus Közalapítvány

2014. március 25-én sikeresen lezajlott a felsőoktatás nemzetköziesedése, nemzetközi láthatóság növelése, a versenyképesség, az oktatási minőség- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítése érdekében, a Campus Hungary és a TANDEM program keretében szervezett 'Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban' c. szakmai műhelysorozat 1. szakmai műhelye Korszerű tanulásszervezési módszerek címmel.

A műhelysorozat következő állomása 2014. április 8-án kerül megrendezésre IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban címmel. Május és júniusban még két műhelyt szervezünk Intézményi és oktatói digitális portfólió, tudománymenedzsment, valamint E-learning, MOOCS jó gyakorlatok a felsőoktatásban témában.

 

 


Nahalka István Tanítási-tanulási módszerek, trendek c. nyitó előadásában helyzetelemzést tartott és alternatív fejlődési/fejlesztési irányokat mutatott be. Ezután két szekcióban folytatódott tovább a program. A Tempus Közalapítvány STEM (Természet- Műszaki – Mérnök- és Matematikatudományok) jógyakorlatok pályázatának díjasait bemutató szekcióban két módszert ismerhettek meg a résztvevők. Tóth Melinda és Horváth Zoltán az ELTE jó gyakorlatát ismertette „Ipari kutatásfejlesztések az egyetem falai között – különböző szereplők, projektmódszer, nemzetközi együttműködés és éles, hosszú távú K+F feladatok egy kurzusban" címmel. Ezután Lipovits Ágnes a Pannon Egyetemről egy az egyetemen alkalmazott kooperatív munkamódszer jó gyakorlatát mutatta be tréning formában a résztvevő oktatók számára. A felsőoktatási jógyakorlatok szekcióban Horváth CZ János a mikrotartalmak készítésének módszertanát vázolta fel az érdeklődőknek, akik közösen online létre is hozták saját mikrotartalmaikat és rövid gondolkozás zajlott arról, hogy ezt saját területükön, hogy tudnák alkalmazni. Feith Helga és Gradvohl Edina a SE ETK-n, egyelőre kísérleti szakaszban lévő „Critical movie" módszer tapasztalatit osztotta meg a résztvevőkkel, amellyel kapcsolatban rövid párbeszéd és könnyed vita alakult ki a módszer továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Ollé János záró előadásában arról beszélt, hogy miért szükséges és miért hasznos az IKT eszközök alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban, azaz hogyan könnyíthetjük meg és tehetjük hatékonyabbá a tanulást ezen eszközök használatával. A műhely ideje alatt Lévai Dóra az ELTE PPK oktatója a la carte konzultációt tartott az érdeklődőknek online közösségi tanulásszervező programok, alkalmazások használatáról.