Statisztikai Adattár

A Tudástár Statisztikai adattár alpontjának célja a nemzetközi mobilitással kapcsolatos adatok folyamatosan frissülő bemutatása. Az adatforrások hazaiak és nemzetköziek egyaránt lehetnek, de – mint majd látni fogjuk – a felhasználható adatforrások szerkezete, elérhetősége és az adatok mélysége nagyon eltérő, s erre a Tudástárban való megjelenítés során is tekintettel kell lenni. Az adatforrások egy része alapadatok szintjén is rendelkezésre áll, valamely hazai vagy nemzetközi adatgyűjtő szervezettől beszerezhető, ezáltal viszonylag könnyen karbantartható, illetve a megfelelő adatlekérések segítségével frissíthető, míg más adatforrások esetében csak másodlagos adatgyűjtés lehetséges, amely sokkal korlátozottabb adathozzáférést jelent, akár évről-évre is változó adatfelületeken, eltérő adatstruktúrákban. Az is előfordul, hogy a rendelkezésre álló adatforrásokból (kiadványok, honlapok) létszámadatok helyett csupán arányszámok, vagy egyéb mutatók kérhetők le. A nemzetközi mobilitásra vonatkozó adatok Statisztikai adattárban való megjelenítésének módjáról tehát a konkrét felhasználói igények és a fenntarthatóság együttes figyelembe vételével érdemes dönteni, hiszen egy elavult, nem folyamatosan frissülő adattár csak korlátozottan használható, s egy idő után elveszíti a funkcióját, látogatóit.
Fontosnak tartjuk tehát, hogy a kialakuló adattár lehetőséget nyújtson a legfontosabb alapadatok megjelenítésére, ugyanakkor bizonyos – az alábbiakban részletezendő - korlátok miatt az eredeti adatforrásokhoz, vagy a feldolgozott másodlagos adatforrásokhoz való kapcsolat megjelenítése legalább ilyen fontos lehet, hiszen az további pótlólagos információkkal szolgál. 

CH pályázók

CH pályázók- csoportos pályázat, rövid tanulmányút, szakmai gyakorlat

EMMI külföldiek országok szerint I

EMMI külföldiek országok szerint I

EMMI külföldiek országok szerint II

EMMI külföldiek országok szerint II

EMMI statisztikai adatok

Összesítő statisztikai adatok tanévenként a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók/végzettek számáról.

Az egyes tanévek kiadványai az alábbi adatokat tartalmazzák:

  • Külföldi hallgatók összesített adatai állampolgárság és képzési szintek szerint.
  • Külföldi hallgatók intézményenként, intézményen belül szakonként és tagozat szerint.
  • Oklevelet szerzettek között külföldiek: intézmény, tagozat, végzettség szerint.