52b9d2ebdde82-barcelonaiformulafal
Előző kép

Híres matematikai egyenletek fala: Barcelona, Spanyolország. A formulák között megtalálható a hullámegyenlet, Euler azonossága a 0,1,pi,e,i számok kapcsolatáról, a prímek aszimptotikus számára vonatkozó prímszámtétel és sok más fontos formula, melyek látványa otthonos érzéssel tölti el a matematikust. Az ötletes dekoráció igen jó beszélgetésindítónak bizonyult és az így kialakuló hasznos eszmecserékben sokat tanultam. A Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként a Rövid tanulmányút pályázat keretében volt lehetőségem részt venni a barcelonai Centre de Recerca Matematica (www.crm.es) által szervezeegyhetestt haladó kurzusokon 2013 szeptemberében.