Hivatalos dokumentumok

Mobilitással foglalkozó vagy mobilitással összefüggésben született hivatalos nemzetközi dokumentumok gyűjteménye.

 

Dokumentum neve

Rövid ismertetés

Magyar szöveg linkje

Angol szöveg linkje

Európai Egyetemek Magna Chartája

1988. szeptember 18-án, a bolognai egyetem fennállásának 900 éves évfordulóján az egyetemi rektorok aláírták az Egyetemi Magna Chartát. Úgy vélték, hogy „ennek az ezredévnek végén az emberiség jövője nagymértékben függ a kulturális, tudományos és műszaki fejlődéstől”. Ezt a tudást az egyetemek formálják. Ennek részeként támogatják az oktatók és hallgatók mobilitását.

Európai Egyetemek Magna Chartája

Európai Egyetemek Magna Chartája

Sorbonne-i Nyilatkozat

A párizsi egyetem megalapításának 800 éves évfordulója alkalmából Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország oktatási miniszterei aláírták a Sorbonne-i Nyilatkozatot, amelyet a Bolognai folyamat közvetlen előzményének tekintenek

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Sorbonne-i Nyilatkozat

Bolognai Nyilatkozat

Az 1999. évben a felsőoktatásért felelős miniszterek elfogadták a Bolognai Nyilatkozatot (1999. június 19.), amelynek eredményeképp létrejött az ún. Európai Felsőoktatási Térség, amelynek legfőbb célja egy egész Európára kiterjedő együttműködés megteremtése.

Bolognai Nyilatkozat

Bolognai Nyilatkozat

Prágai Kommüniké

2001-ben elfogadott miniszteri dokumentum, amely bővíti a bolognai folyamat céljait.

Prágai Kommuniké

Prágai Kommuniké

Berlini Kommüniké

A felsőoktatásért felelős miniszterek 2003. évi találkozójáról kiadott közlemény

Berlini Kommuniké

Berlini Kommuniké

Bergeni Kommüniké

A 2005. évi nyilatkozat, amelyben a miniszterek elfogadják az Európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerét valamint a minőségbiztosítási sztenderedeket és útmutatót

Bergeni Kommuniké

Bergeni Kommuniké

Londoni nyilatkozat

2007-ben elfogadott Londoni Nyilatkozat, amelyben a miniszterek nyitnak a globális kapcsolatok felé és megerősítik az adatgyűjtés fontosságát.

Londoni Nyilatkozat

Londoni Nyilatkozat

Leuveni kommüniké

2009-ben kiadott nyilatkozat, amelyben a miniszterek célul tűzik, hogy 2020-ra a végzettek 20%-a vegyen részt nemzetközi mobilitásban.

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Leuveni Kommuniké

Budapest-Bécs Kommüniké

2010-ben a miniszterek megállapítják, hogy sikeresen létrejött az Európai Felsőoktatási Térség és elkötelezik magukat a további együttes fejlesztésre.

Budapest-Bécs Kommuniké

Budapest-Bécs Kommuniké

Bukaresti Kommüniké

2012-es nyilatkozatukban a miniszterek a minőségi felsőoktatás és a finanszírozással kapcsolatos diszkussziók fenntartása mellett érveltek, 2015-re egy átfogó felmérést határoznak el az EFT eredményeiről, és a korábban kidolgozott mobilitási eszközök felülvizsgálatát ígérik.

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Bukaresti Kommuniké

Salamancai Nyilatkozat

A felsőoktatási intézmények prioritásait és állásfoglalásait a European University Association (EUA) 2001-től Nyilatkozatokban foglalja össze, lényeges elemekkel járulva hozzá a kétévente megrendezett európai miniszteri találkozók alkalmával kiadott Kommünikékhez.

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Salamancai Nyilatkozat

Graz-i Nyilatkozat

Az EUA 2003-as nyilatkozata a Bolognai folyamathoz

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Graz-i Nyilatkozat

Glasgow-i Nyilatkozat

Az EUA 2005-öes nyilatkozata a Bolognai folyamathoz

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Glasgow-i Nyilatkozat

A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei és útmutatója

Az európai minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökségek számára kiadott közös irányelvek, amelyeket mindegyiküknek követnie és alkalmaznia kell tevékenységük során

A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei

A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei és útmutatója

Az Európai Felsőoktatási Térség képesíti keretrendszere

Bergenben a felsőoktatásért felelős miniszterek által elfogadott képesítési keretrendszer a felsőoktatásban kiadott képesítések kimeneti leíró jellemzőivel.

Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere

Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere

ECTS Felhasználói Kézikönyv

Az európai kreditgyűjtési és –átviteli rendszer használati útmutatója (2009-ben felülvizsgált megújított változat).

Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

ECTS Felhasználói Kézikönyv

Az Európai Felsőoktatási Térség további hivatalos dokumentumai

Az Európai Felsőoktatási Térség hivatalos honlapján további számos dokumentum található összegyűjtve.

 Nem érhető el magyar nyelvű fordítása

Az Európai Felsőoktatási Térség további hivatalos dokumentumai