Campus Hungary elégedettségmérés második forduló

A Campus Hungary Program keretében végeztünk elégedettségmérést a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók és dolgozó felsőoktatási munkatársak körében. A felmérés szerint az ösztöndíjas időszak az ösztöndíjasok szakmai fejlődését legalább 90%-ban nagyban vagy érzékelhetően segítette.

Az idegennyelv-tudás nagymértékű vagy érezhető fejlődéséről a részképzésre, a szakmai gyakorlatra és az adminisztratív személyzetnek szóló tanulmányútra kiutazottak számoltak be a legnagyobb arányban. A szakmai kapcsolatok elmélyítését az ösztöndíjas tapasztalat legnagyobb arányban a rövid és hosszú oktatói tanulmányútra kiutazottak körében segítette. Jövőbeni további együttműködések biztosan vagy valószínűleg legnagyobb arányban a hosszú oktatói tanulmányutasok és az kiutazott adminisztratív munkatársak körében várhatók.

Míg a hallgatói visszajelzések alapján mindegyik képzési szinten eredményesnek bizonyult a program, a doktori ösztöndíjasok – önértékelésük alapján – különösen sokat profitáltak a Campus Hungary Ösztöndíjprogram adta lehetőségekből. A különböző képzési szintek eltérő eredményeit nézve érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a külföldi tanulmányi tapasztalat során olyan, a jelen felmérés keretei (önértékelés) között nehezen mérhető készségek is fejlődnek, amelyek az egész személyiséget formálják, érlelik (pl. önállóság, nyitottság, kezdeményezőkészség, kooperativitás, tolerancia) és amelyek az egyén jövőbeni életére, annak minden területére – különösképpen a munka világában való helytállásra – kihatnak.

Az elégedettségmérés itt olvasható!