Csoportos tanulmányút adminisztratív személyzetnek

Mi a csoportos tanulmányút célja?

A csoportos tanulmányút célja, hogy az adminisztratív munkatársak lehetőséget kapjanak csoportos nemzetközi tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre, külföldi oktatási vásáron, staff weeken való csoportos részvételre.


Mennyi időre szól a pályázat?

1 nap - 4 hét (1 – 28 nap, utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1+1 nap, míg Európán kívüli országokba 2+2 nap lesz utazásra kalkulálva)

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), vagy konferenciára, melyet a munkatárs küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Konzuli tájékoztató


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar főállású, nem oktatói munkakörben tevékenykedő munkavállalója, aki

 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével (Invitation letter – formanyomtatvány ajánlott),
 • pályázott tevékenységét intézménye támogatja az adott időszakra (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező),
 • A fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.

Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati útmutatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is!

Hányan pályázhatnak?

Egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 40.000 Ft – 275.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.


Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. szeptember 3-tól.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. október 18. (péntek) 12:00.

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2013. szeptember 3. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát (2013. október 18. 12:00) követően a rendszer üzemeltetőjével szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTSON IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Pályázathoz szükséges

 • Online adatlap kitöltése
 • Szakmai önéletrajz
 • Részletes munkaterv
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány – kötelező)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai:
 • Szakmai önéletrajz
 • Részletes munkaterv

Előnyt élvez:

 • Konferencia előadás.
 • Új együttműködés létrehozása.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
Amennyiben hallgatói, oktatói, vagy adminisztratív személyzeti státuszában is pályázhat, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

FONTOS!
 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2013. október 18, 12:00) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
 • Amennyiben hallgatói, oktatói, vagy adminisztratív személyzeti státuszában is pályázhat, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.


További információ

Gyakran Ismételt Kérdések

Pályázati útmutató