Hiba
 • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 364

RÖVID
TANULMÁNYÚT

Rövid tanulmányút adminisztratív személyzetnek

Mi a rövid tanulmányút célja?

A rövid tanulmányút célja, hogy az egyetem adminisztratív munkatársai lehetőséget kapjanak a nemzetközi tapasztalatszerzésre, más intézményi struktúrák, jó gyakorlatok megismerésére, új együttműködések előkészítésére; nemzetköziesítéssel, felsőoktatással kapcsolatos konferencián való részvétel is támogatható.


Mennyi időre szól a pályázat?

1 nap - 4 hét (1 – 28 nap, utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1+1 nap, míg Európán kívüli országokba 2+2 nap lesz utazásra kalkulálva)

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), vagy konferenciára, melyet a munkatárs küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Konzuli tájékoztató


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar főállású, nem oktatói munkakörben tevékenykedő munkavállalója, aki

 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével (Invitation letter – formanyomtatvány ajánlott),
 • pályázott tevékenységét intézménye támogatja az adott időszakra (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező),
 • A fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.

Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati útmutatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is!

 

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 40.000 Ft – 275.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.


Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. szeptember 3-tól.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. október 18. (péntek) 12:00.

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2013. szeptember 3. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát (2013. október 18. 12:00) követően a rendszer üzemeltetőjével szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTSON IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Pályázathoz szükséges

 • Online adatlap kitöltése
 • Szakmai önéletrajz
 • Részletes munkaterv
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány – kötelező)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai:
 • Szakmai önéletrajz
 • Részletes munkaterv

Előnyt élvez:

 • Konferencia előadás.
 • Új együttműködés létrehozása.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
Amennyiben hallgatói, oktatói, vagy adminisztratív személyzeti státuszában is pályázhat, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

FONTOS!
 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2013. október 18, 12:00) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
 • Amennyiben hallgatói, oktatói, vagy adminisztratív személyzeti státuszában is pályázhat, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.


További információ

Gyakran Ismételt Kérdések

Pályázati útmutató

CSOPORTOS
TANULMÁNYÚT

Csoportos tanulmányút adminisztratív személyzetnek

Mi a csoportos tanulmányút célja?

A csoportos tanulmányút célja, hogy az adminisztratív munkatársak lehetőséget kapjanak csoportos nemzetközi tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre, külföldi oktatási vásáron, staff weeken való csoportos részvételre.


Mennyi időre szól a pályázat?

1 nap - 4 hét (1 – 28 nap, utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1+1 nap, míg Európán kívüli országokba 2+2 nap lesz utazásra kalkulálva)

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), vagy konferenciára, melyet a munkatárs küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Konzuli tájékoztató


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar főállású, nem oktatói munkakörben tevékenykedő munkavállalója, aki

 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével (Invitation letter – formanyomtatvány ajánlott),
 • pályázott tevékenységét intézménye támogatja az adott időszakra (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező),
 • A fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.

Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati útmutatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is!

Hányan pályázhatnak?

Egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 40.000 Ft – 275.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.


Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. szeptember 3-tól.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. október 18. (péntek) 12:00.

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2013. szeptember 3. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát (2013. október 18. 12:00) követően a rendszer üzemeltetőjével szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTSON IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Pályázathoz szükséges

 • Online adatlap kitöltése
 • Szakmai önéletrajz
 • Részletes munkaterv
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány – kötelező)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai:
 • Szakmai önéletrajz
 • Részletes munkaterv

Előnyt élvez:

 • Konferencia előadás.
 • Új együttműködés létrehozása.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
Amennyiben hallgatói, oktatói, vagy adminisztratív személyzeti státuszában is pályázhat, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

FONTOS!
 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2013. október 18, 12:00) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
 • Amennyiben hallgatói, oktatói, vagy adminisztratív személyzeti státuszában is pályázhat, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.


További információ

Gyakran Ismételt Kérdések

Pályázati útmutató