Pénzügyi kutatás Barcelonában

ch magazin barcelona1„Jó érzés, amikor ember szembesül azzal, hogy a szakmai tudásával, ismereteivel külföldön is megállja a helyét” – osztotta meg velünk Orosz Ágnes az egyik meghatározó élményét spanyolországi tanulmányútjáról. A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója szakmai konferencián vett részt, és a Barcelonai Egyetem nemzetközi szinten jegyzett, regionális kutatásokkal foglalkozó intézetében kutatott 2013 nyarán. Orosz Ágnes egy nagyon aktuális pénzügyi jelenséget, a regionális jövedelem-egyenlőtlenségek és a decentralizáció közötti kapcsolatot vizsgálta, egyeztetett a téma más kutatóival, és első kézből szerzett tapasztalatot a spanyol helyzetről.

Pénzügyi területen laikus embernek elsőre furcsán hangozhat a kutatási témád, pedig egy széles körben, mindenki által tapasztalt jelenséget vizsgálsz. Összefoglalnád, hogy pontosan mit?
A regionális jövedelem-egyenlőtlenségek és a decentralizáció közötti kapcsolatot vizsgálom. A kutatás aktualitását adja, hogy a hetvenes évek óta egyre több állam indult el a decentralizálás útján, így mind a tudományban, mind a politikai döntéshozók oldaláról jelentős diskurzus folyik a decentralizációval kapcsolatban. Ráadásul az Európai Unió fontos célkitűzése a regionális különbségek mérséklése, azonban a regionális fejlesztések sikeressége nem éri el az elvárt szintet.

Miért Spanyolország lett az úti célod?
Barcelonában van egy olyan intézet, ahol kifejezetten a kutatási területemmel foglalkoznak, valamint ebben az intézetben dolgozik valaki, akinek a munkájára, publikációira nagymértékben hagyatkoztam korábbi kutatásaim során. Az is hozzájárult a döntésemhez, hogy rendkívül kedvesek voltak az intézményben, és azonnal beleegyeztek abba, hogy fogadnak. A kutatásom legfőbb célja volt, hogy a lokális példán keresztül bemutassa milyen eszközökkel képes a tartományi költségvetési politikai hozzájárulni a regionális jövedelem-egyenlőtlenségek mérsékléséhez. Konkrét esettanulmányok révén kívántam felfejteni az elméleti és empirikus ellentmondásokat, fejleszteni a disszertációm módszertanát, de tesztelni kívántam a spanyol esettel kapcsolatos előzetes hipotéziseket is.

ch magazin barcelona3

Időben és földrajzilag speciális tanulmányutat terveztél. Mennyire volt segítség ebben a Campus Hungary program rugalmassága?
A Campus Hungary program nélkül nem lett volna lehetőségem, szükséges forrásom egy ennyire egyéni feltételű tanulmányút finanszírozására. Az ösztöndíj nélkül biztosan nem tudtam volna megvalósítani a kiutazásomat ebben a formájában, a saját forrásaimra támaszkodva maximum a konferencián tudtam volna részt venni.

Honnan szereztél tudomást a Campus Hungary programról?
A doktori iskolám kapott egy tájékoztató emailt a programirodától, ebben olvastam először az ösztöndíj lehetőségről. Több csoporttársam, barátom is jelentkezett, és utánajárt az ösztöndíjnak, majd egymás között megosztottuk az ismereteinket. Az egyik személyes tájékoztatóra a Balassi Intézetben személyes is elmentem, valamint a Facebookon keresztül is gyakran tájékozódtam: különösen az eredményeket illetően.

Milyen szakmai tapasztalataid voltak Barcelonában?
Az előadásomat Local welfare systems in Hungary címmel tartottam. A kiváló feedback lehetőség mellett nagyon érdekes és tartalmas előadásokon vehettem részt, amelyet inspiráló viták követtek, továbbá hasonló területen járatos fiatal és szenior kutatókkal ismerkedhettem meg, amely kapcsolatok a jövőben is hasznosak lehetnek majd számomra. A konferencián az előadásomat követően sok visszajelzést kaptam, hogy milyen irányba kellene tovább haladnom a kutatással. A kutatóintézetben eltöltött idő alatt kijelöltek számomra egy kutatót, akihez bármilyen szakmai kérdéssel fordulhattam, valamint rendszeresen konzultáltunk is. Valóban igyekeztek megtenni mindent, hogy a maximumot hozzák ki az ott eltöltött időből. Egy délutáni szemináriumot is tartottam, ahol az intézet több munkatársa is részt vett.

ch magazin barcelona2

Ha ki kellene emelned egy konkrét szakmai élményt, mi lenne az?
A barcelonai kutatóintézetnél töltött kutatásom a spanyol gazdaságra fókuszált. A kutatás relevanciáját, aktualitását az adta, hogy habár a fiskális föderalizmus elmélete alapján a decentralizáció hozzájárul a regionális jövedelem-egyenlőtlenségek csökkenéséhez, azonban az empirikus eredmények nem mutatnak egységes képet. A kutatásom azt a talányt (puzzle) vizsgálta, hogy habár a decentralizáció javítja a közszolgáltatások nyújtásának hatékonyságát, azonban a gazdasági növekedésre és a regionális egyenlőtlenségekre gyakorolt hosszú távú hatása az eddigi irodalmak alapján nem egyértelmű. Általánosságban a kutatás hozzá kíván járulni a regionális fejlesztésekhez kapcsolódó gazdaságelméleti vitához.

Hogy értékeled, mit sikerült elérned az ösztöndíjnak köszönhetően?
Többekkel is sikerült megismerkednem Barcelonában, akik hasonló területen kutatnak, mint én. A jövőben biztosan hasznosulnak majd ezek az ismeretségek. Jó érzés, ha az ember szembesül azzal, hogy a saját tudásával, ismereteivel külföldi környezetben is megállja a helyét. Ez mindenképpen egy megerősítés. Ráadásul az ösztöndíj elnyerése és külföldi tapasztalat, még ha elég rövid is, elengedhetetlen.

ch magazin barcelona4

Lesz utóélete a barcelonai kutatásodnak?
A közel 3 hetes barcelonai tartózkodásom csak a kezdetét jelenti a módszertan kialakításának, hiszen a módszertan megválasztása után szükséges a vizsgálat elvégzése, amely hosszabb időt vesz igénybe, és erre kívánom szánni a következő pár hónapot. A további kutatásaimban majd mindenképpen tudom hasznosítani az itt megszerzett ismereteimet, hiszen hasonló országok esetében is lehetőség nyílik majd az adott módszertani vizsgálat lefolytatására.

Mobilitással, későbbi munkavállalással kapcsolatban befolyásolt az utad?
Magyarországon kívánok dolgozni kutatóként. Ennek része a nemzetközi együttműködés, amelyet fontosnak tartok, de a megszerzett tudásomat elsődlegesen mindenképpen itthon szeretném hasznosítani.

Kiknek ajánlanád a programban való részvételt?
A doktori tanulmányokat folytatóknak nagy segítség a tudományos előrehaladáshoz, mivel külföldi kutatást, gyakorlatot és konferencia részvételt is lehet belőle finanszírozni. A gyakorlati lehetőségek miatt viszont bármilyen tudományterületen tanulmányokat folytató hallgatók profitálhatnak a programból.