Hiba
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 11251

Hírek

Folyamatosan növekszik a külföldi hallgatók száma a Pécsi Tudományegyetemen

Zeller Gyula portreMagyarország első egyeteme, a hamarosan 650 éves jubileumát ünneplő Pécsi Tudományegyetem rövid idő alatt 500 fővel növelte az intézménybe graduális képzésre érkező külföldi hallgatók létszámát. Dr. Zeller Gyula rektorhelyettessel a külföldi hallgatói jelenlétről, valamint a közelgő jubileumról beszélgettünk.

Nagyjából hány főre tehető jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen tanuló külföldi hallgatók száma, illetve melyek az általuk legkeresettebb karok, szakok?
A diplomaszerzés céljából érkező diákok 95%-a az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) tanul, számuk jelenleg 2300-2350fő. Emellett természetesen jelen vannak más karainkon is, azonban itt a számuk elenyésző, nagyjából egy 50-es 100-as nagyságrendet képviselnek. Ezek a számok azonban sok mindentől függnek, pl. hogy melyik félévről beszélünk.
Ezenfelül kb. 250 hallgató van jelen az egyetemen a különböző csereprogramoknak köszönhetően, illetve nagyjából 50 főre tehető a brazil diákcsereprogram résztvevőinek a száma. Ha mindezt összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy jelenleg 2600 fő körül van a külföldi hallgatók létszáma.

Az elmúlt évekhez képest mennyiben változott a külföldi hallgatók jelenléte, illetve a tanulmányaikat érintő infrastrukturális háttér?
Az utóbbi évek dinamikája azt mutatja, hogy jelentősen nő a hallgatói létszám. Az egyetem egyik nagyon fontos stratégiai célkitűzése, hogy szeretnék ezt a külföldi hallgatói létszámot 4000 fő, vagy afölé felvinni, és ezért minden követ meg is mozgatunk. Háromnegyed év alatt sikerült egy 500 fős növekedést elérni a hozzánk graduális képzésre járó hallgatók körében, ami nagy dolog.
A PTE gyakorlatilag a teljes vertikumban nyújt számukra képzéseket, a Közgazdaságtudományi Karon például kifejezetten őket célzóan működik angol nyelvű PhD program. Az idegen nyelvű projektek akkor kezdődtek, amikor megindult az angol nyelvű oktatás az Általános Orvostudományi Karon, melynek nemrég ünnepeltük a 30 éves évfordulóját, a Közgazdaságtudományi Karon ugyanez 20 éve kezdődött meg, ám annak különlegessége, hogy egy ún. joint degree-t ad, vagyis a Middlesex University-vel közösen adjuk át a megszerzett diplomát, egyet angol, egyet magyar nyelven.
Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden kar ajánljon fel idegen nyelvű képzéseket, ennek eleget téve a BTK pszichológusképzését szeptembertől az angol mellett elindítja német nyelven is, az Egészségtudományi Kar és a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar pedig jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy több képzést indíthasson angol nyelven.
Az infrastrukturális feltételekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy most készítünk elő egy nagyon fontos projektet, melynek során megvizsgáljuk, hogy lehet-e, érdemes-e, tudjuk-e bővíteni, milyen megoldásokkal tudjuk bővíteni az ÁOK képzéseit, ahol oktatói szinten már elértünk a kapacitások abszolút korlátjáig. Ez fontos, hiszen továbbra is ez a kar a legsikeresebb, erre van a legnagyobb igény.
A most ideérkezett több mint 100 fő jordán és iráni hallgató kapcsán pedig felmerült az a probléma, hogy nem minden ideérkező hallgató rendelkezik azzal a szakmai és nyelvi kompetenciával, ami alapján felvehető lenne a képzésbe. Ezért a Nemzetközi Oktatási Központunk egy bevezető félévet/évet szervez ezeknek a hallgatóknak, ahol egyrészt a nyelvi készségeket (angol, magyar) fokozzák, illetve vannak alap szakmai tárgyaik, ahol felhozzák őket arra a szintre, mely feltétlenül szükséges tanulmányaik megkezdéséhez.

Véleménye szerint mi teszi számukra vonzóvá a Pécsi Tudományegyetemet?
Felméréseink szerint a külföldi hallgatók először azt sem tudják, hol van ez az egyetem, illetve, hogy mit is kínál. Azonban úgy hiszem, hogy mikor már itt vannak, hatalmas vonzereje van magának a városnak. Mivel mi itt élünk, sokszor észre sem vesszük azokat az értékeket, szépségeket, melyeket Pécs nyújt.
Az is fontos számukra, hogy ez egy élhető nagyságrendű város, melyet ráadásul a diákváros levegője leng be, hiszen ha esténként végigsétálunk a belvároson, akkor azt látjuk, hogy a teraszokon döntően egyetemisták ülnek. Ez egy kisebb közösség, amelyben erős a kohéziós érzés.
Végül a választáshoz hozzájárul, hogy itt értékes diplomát kapnak, ráadásul egy olyan diplomát, ami egész Európában, az egész világon elismert, és amellyel minden különösebb eljárás nélkül a világon bárhol munkába tudnak állni.
Mindezt relatíve olcsón, hiszen itt mind a képzés, mind a megélhetés kedvezőbb, mint egy nagyvárosban.

Nemrégiben jelentették be egy új hallgatói központ létrehozásának tervét, mit érdemes erről tudni?
Dr. Bódis József rektor úr és Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere nemrégiben elhatározták, hogy szeretnének létrehozni egy nemzetközi hallgatói központot, amely egy nagyobb projekt része lenne. Tulajdonképpen egy Innovációs és Nemzetközi Hallgatói Központról van szó, mely otthont adna egyrészről az egyetem kiemelt innovációs projektjeinek (pl. 3D program), illetve másrészről lehetőséget biztosítana a külföldi hallgatóknak arra, hogy elláthassák adminisztrációs feladataikat, működtethessék szervezeteiket, és közösségi életet élhessenek.
5.    Közeledik az egyetem 650 éves jubileuma, hogyan készülnek erre a nagy eseményre?
Nemrégiben megalakult a 650 éves jubileumhoz kapcsolódó ünnepségeket szervező Jubileumi Iroda Komlósi László volt rektorhelyettes úr vezetésével, mely jelenleg a jubileumi programot igyekszik összeállítani. Jelen pillanatban úgy képzeljük el, hogy a programsorozat nem csak egy évre koncentrálódna, hiszen számos kongresszust, konferenciát, és találkozót szeretnénk szervezni, többségüket a nemzetköziesítés jegyében.
Az esemény kiemelt napja 2015. szeptember elseje lesz, ahol remélhetőleg egy európai méretekben is látható nagyságrendű rendezvényt szeretnénk lebonyolítani igen illusztris résztvevőkkel. Emellett folyamatban van egy 650 évesek klubja szervezése is, azokkal az egyetemekkel, melyek 650 évesek, vagy annál idősebbek (Sorbonne, a prágai Károly Egyetem, a Bolognai és a Padovai Egyetem, Oxford, stb.).