Hírek

Oroszország háromszor

ch magazin jekatyerinburg1Gáspár Roland három alkalommal utazott Oroszországba egy éven belül Campus Hungary ösztöndíjjal, és így a program egyik legaktívabb pályázójának számít. Az ELTE BTK ruszisztika szakáról érkező hallgató két csoportos tanulmányút és egy egyéni tanulmányút keretében nemzetközi konferenciára, régészeti ásatásra látogatott el, és kutatásokat folytatott a szakdolgozatához.

Az ösztöndíj segítségével eddig három alkalommal, három különböző tervvel utaztál Oroszországba. Felvázolnád, hogy miben különböztek ezek?
A két jekatyerinburgi út összefüggött, ezeket egymásra építettem. A voronyezsi más jellegű volt, mint csapattag kerültem be. Bár kivettem a részem az adminisztrációból is a korábbi tapasztalataim miatt. Nagyon intenzíven, egy éven belül sikerült megvalósítani a kutatásokat. Jekatyerinburgban évfolyamtársaimmal csoportos rövid tanulmányúton vettünk részt egy nemzetközi konferencián idén májusban. Második alkalommal szintén csoportos rövid tanulmányút keretében, Voronyezs mellett a Don-kanyarnál egy nemzetközi keretek között szervezett második világháborús ásatáson és feltáráson vettünk részt júliusban. Végül pedig októberben ismét Jekatyerinburgban jártam, de már egyéni rövid tanulmányút keretében a szakdolgozati kutatómunkám miatt.

Nem voltak sokan, akik ennyire kihasználták a lehetőségeiket. Honnan szereztél tudomást a Campus Hungary programról?
Egyik szaktársunk, aki a hallgatói önkormányzatban külföldi ösztöndíjakkal foglalkozott, hívta fel rá a figyelmünket. Ezt követően gyűjtöttem információt a Balassi Intézet és a Campus Hungary Program honlapján.

ch magazin jekatyerinburg2

Első csoportos tanulmányotok keretében egy nemzetközi, szakmai konferencián vetettek részt.
Nem volt kérdés a célállomás, hiszen az ELTE BTK Történeti Ruszisztika Tanszék és az Uráli Föderatív Egyetem Történelem Tanszéke évek óta tart fenn nagyon jó szakmai kapcsolatokat. Több alkalommal vettek részt diákjaik a tanszékünk által szervezett táborokban és mesterkurzusokon. Tanszékünk diákjai is rendszeres látogatói az évente májusban megrendezett tavaszi iskolának és konferenciának. Ez már afféle hagyomány. A mi csoportunk kifejezetten kereste a lehetőséget, hogy milyen források bevonásával tudná megvalósítani az utazást.

ch magazin jekatyerinburg7

Egy oroszországi utazás megszervezése jelentős költségekkel jár.
Bár napjainkban jóformán nem léteznek határok és viszonylag könnyen lehet vízumot kapni Oroszországba is, de a lehetőségeknek mégis gátat szab az ember pénztárcája. Oroszország a legdrágább országok kategóriájába tartozik és nagyon nem mindegy, hogy van-e lehetőség pályázatokból pénzhez jutni, vagy önerőből kell megvalósítani egy ilyen utazást. Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy önerőből nagyon kevés ember engedhet meg magának egy jekatyerinburgi utazást, sőt még egy ilyen nyertes pályázat esetén az előfinanszírozás is sok ember számára komoly anyagi terhet jelent.

Az első pályázatotoknál te voltál a csoportvezető, és majd egy tucat ember jelentkezését kellett koordinálnod. Milyen volt megszervezni a kiutazást?
Ez számomra maradandó élmény volt. Már az első pályázati ciklusban nyújtottunk be pályázatot. Én lettem a csoportvezető és nagyrészt én foglalkoztam a teljes adminisztrációval, és megtapasztaltam, hogy tíz ember dolgait nagyon nehéz összehangolni. De a végére szépen minden a helyére került.

A konferenciákon lényegében kulturális diplomáciát, egyetemek közötti kapcsolatépítést is végeztek: még ha nem is tudatosan.
A mi csoportunk feladata – a Campus Hungary segítségével – az volt, hogy a tanszék már meglévő szakmai és emberi kapcsolatait tovább fejlesszük, hagyományt teremtsünk. Azt hiszem ez sikerült is, mert a mostani első évfolyamos diákok is nyújtottak be pályázatot a Campus Hungaryhoz. Ők is szeretnék tovább ápolni a hagyományt és részt venni jövő májusban a jekatyerinburgi rendezvényen.

ch magazin jekatyerinburg6

Te gyakorlott oroszországi utazónak számítasz, többeknek viszont ez volt az első látogatása.
Nagyszerű lehetőség volt mindenkinek, és sok évfolyamtársam még sosem járt Oroszországban korábban. Számukra is ez biztosan maradandó élményt jelentett. Úgy gondolom, hogy az első találkozás Oroszországgal egy életre meghatározza a hozzá fűződő viszonyát az embernek. Habár én már több alkalommal jártam odakint, az idei utazások mindegyike felejthetetlen volt. Oroszország ilyen távoli pontján még sosem voltam, hiszen Jekatyerinburg, Ázsia kapuja, légvonalban több mint 3500 km Magyarországtól.

Diplomamunkád témája a Romanov-dinasztia kultusza a mai Oroszországban. Önálló kutatómunkára utaztál ki Jekatyerinburgba, de hogyan épült fel ez a terepgyakorlat?

A témának nagy az aktualitása, hiszen éppen négyszáz éve lépett trónra I. Mihály cár. A kutatás helyszíne alapvetően a jekatyerinburgi Uráli Föderatív Egyetem volt: ebben a városban, az egykori Ipatyev-házban tartották fogva és végezték ki 1918-ban II. Miklós cárt és teljes családját. Kutattam az egyetem és a Történeti Kabinet könyvtárában, felkerestem az Ipatyev-ház helyén épült és a cári családnak szentelt Mindenszentek Székesegyházat, illetve a közeli Romanov-család Emlékmúzeumot. De ellátogattam Ganina Jamat-ba, ahol majd száz éve titokban ásták el a cári család maradványait, miután a kivégzőosztag tagjai elégették és savval leöntötték a holttesteket. Interjút készítettem a helyi pravloszáv papi szeminárium vezetőjével, illetve kiállításokat, múzeumokat kerestem fel.

ch magazin jekatyerinburg3

Hogyan értékeled, mi az, ami miatt fontos egy ilyen utazás?
Szakmailag minden ilyen utazás nagyszerű lehetőség, sok tapasztalatot ad, az embernek lesz egy bizonyos belső rálátása az adott országra, amivel odahaza lényegében csak elméletben foglalkozik. Például lehetőség nyílik személyesen megtekinteni azokat a történelmi helyszíneket, amelyekről idehaza tanulunk. Szerintem senkiből nem válhat igazi Oroszország-szakértő, ha nem utazgat az országban, nem kutatja fel saját maga ezeket a helyeket és látja saját szemével őket.

Sok tudományterületen nem lehet és nem szabad kizárólag egy irodában, laborban maradni.
Nem lehet megfeledkezni arról, hogy az ilyen és ehhez hasonló utazások lehetnek a következő lépcsőfok egy tudományos pályán. Hisz az ember bekerül a nemzetközi vérkeringésbe. Személyesen megismerkedik a tudományterülete neves szakembereivel és a hozzá hasonló diákokkal. Nem utolsó sorban a nyelvi képességek fejlesztésére, nyelv gyakorlására is kiváló lehetőség – bár ez evidencia. Ráadásul igazi barátságok is születhetnek egy-egy ilyen utazás alkalmával. Azt hiszem, erre én jó példával szolgálhatok. A második jekatyerinburgi utazásom megvalósításában nagy segítséget kaptam a kint megismert barátaimtól. Lényegében ők segítettek nekem a teljes papírmunkával. Velük azóta is rendszeresen tartom a kapcsolatot.

ch magazin jekatyerinburg4

Sok hazatért ösztöndíjas számolt be arról, hogy a nehezen számszerűsíthető, informális eredmények azok, amelyekre különösen büszkék. Mi az, amit szerinted megszerezhet egy ösztöndíjas egy külföldi úttal?
Új lehetőségeket, perspektívát továbbhaladni tudományos pályán és nem utolsó sorban, barátokat, életre szóló élményeket. Szerintem egy-egy ilyen külföldi tanulmányút elengedhetetlen élettapasztalatot ad, ami formálja az ember látásmódját. Ezt a típusú látásmódot a padban ülve nem lehet megszerezni.

Van-e terved a tapasztalatok alapján, hogy külföldön tanulj, dolgozz?
Szeretnék további ösztöndíjakkal külföldön tanulni és az sem kizárt, hogy külföldön dolgozzak. Több tervem is van, melyek még csak most körvonalazódnak, meglátjuk mi jön össze belőle.

ch magazin jekatyerinburg5

Lett volna más lehetőséged arra, hogy kihasználd az ösztöndíj nyújtotta lehetőséget?
Bár léteznek egyéb kiváló ösztöndíj-lehetőségek, de olyan széles palettával egyik sem bír, mint a Campus Hungary. Lényegében bárhová, minden képzési területről, több ösztöndíjforma is elnyerhető. Ez nagy szabadságot ad, és ezért egy egyedülálló ösztöndíj-programról beszélhetünk. Anyagi vonatkozását tekintve is kimagasló. Bár lehet az egyetemektől is pályázni támogatásra és vannak cserekapcsolatok is, de én még nem találkoztam olyan ösztöndíjjal, mely ekkora mértékben támogatná a kiutazást.

Kiknek ajánlanád a programban való részvételt, és miért?
Ez lehet kicsit furcsán hat, de bárkinek. Hiszen, ahogy erre már korábban is utaltam, nagyon széles kör számára elérhető az ösztöndíjprogram. Különféle képzési területekről és szintekről, bármilyen típusban (egyéni vagy csoportos, rövid vagy hosszabb időtartammal) és szabadon választható helyszínre, illetve célra lehet pályázatot beadni. Így szerintem, bárki találhat a számára megfelelő lehetőséget, az év bármely szakában. A kérdés, hogy érez-e magában akkora kalandvágyat és bátorságot, hogy elutazzon Oroszországba, vagy akár még messzebb is.